09225413091

بهینه سازی سایت یا سئو سایت هدف خود را تطبیق نمودن الگوریتم های گوگل در سایت شما قرار داده است که در این راستا اصول بهینه سازی وب سایت در قالب متریک ها و آیتم هایی بیان می گردد. افراد به واسط جستجوی کلمات کلیدی در موتورهای جستجو به ویژه گوگل به لیستی از سایت ها دست می یابند که در حوزه کلمه کلیدی فعالیت دارند. حال اگر شما سایت خود را به واسط اصول سئوسایت و الگوریتم های گوگل طراحی نموده باشید در این صورت می تواند ترافیک کاربران را به سمت خود جذب نمایید.
گام های بهینه سازی سایت
اگر بخواهیم پروسه و گام هایی که به منظور انجام بهینه سازی سایت و سئو می بایست انجام گردد را بیان نماییم به لیستی از متریک های درون سایت و بیرون سایت اشاره می توان نمود که در تکمیلی از این پروسه ما سئو سایت را در نتیجه خواهیم داشت.