[vc_row css=”.vc_custom_1573115613030{margin-top: 20px !important;margin-bottom: 120px !important;border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 40px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 35px !important;border-left-color: #e2e5ef !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #e2e5ef !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #e2e5ef !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #e2e5ef !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 10px !important;}” custom_styles_landscape=”.vc_custom_1573115613032{margin-bottom: 50px !important;}” custom_styles_portrait=”.vc_custom_1573115613034{margin-bottom: 50px !important;padding-bottom: 0px !important;}” custom_styles_mobile=”.vc_custom_1573115613036{margin-right: 5px !important;margin-bottom: 0px !important;margin-left: 5px !important;padding-left: 0px !important;}”][vc_column width=”1/3″][rb_sc_service icon_lib=”rb_flaticons” icon_rb_flaticons=”flaticon-analysis” style=”icon_right” style_tablet=”icon_top” title=”تحلیل داده” button_title=”” customize_size=”1″ icon_size=”80px” title_margins=”-6px 0px 2px 0px” shape_gradient_1=”#ffaf00″ shape_gradient_2=”#ff6849″ icon_color=”#3e4a59″ title_color=”#3e4a59″ divider_color=”#3e4a59″ text_color_hover=”#ff6849″ button_color=”#3e4a59″ button_arrow_color=”#3e4a59″ customize_align_portrait=”1″ module_alignment_portrait=”center” customize_align_mobile=”1″ module_alignment_mobile=”center” custom_styles_mobile=”.vc_custom_1631693041470{padding-bottom: 20px !important;}”]امروزه حجم داده های تولید شده در اینترنت روز به روز در حال افزایش می باشد. بیش از ۹۰ درصد داده های تولید شده در طول تاریخ در دو سال گذشته ایجاد شده است.[/rb_sc_service][/vc_column][vc_column width=”1/3″][rb_sc_service icon_lib=”rb_flaticons” icon_rb_flaticons=”flaticon-data” style=”icon_right” style_tablet=”icon_top” title=”تحلیل وب” button_title=”” customize_size=”1″ icon_size=”80px” title_margins=”-6px 0px 2px 0px” shape_gradient_1=”#ffaf00″ shape_gradient_2=”#ff6849″ icon_color=”#3e4a59″ title_color=”#3e4a59″ divider_color=”#3e4a59″ text_color_hover=”#ff6849″ button_color=”#3e4a59″ button_arrow_color=”#3e4a59″ customize_align_portrait=”1″ module_alignment_portrait=”center” customize_align_mobile=”1″ module_alignment_mobile=”center” custom_styles_mobile=”.vc_custom_1631693016311{padding-bottom: 20px !important;}”]تجزیه و تحلیل وب سایت یک موضوع بسیار حیاتی برای سلامت سایت شما می باشد. مراحل گزارش دهی و تجزیه و تحلیل را می توان قبل یا بعد از طراحی وب سایت انجام داد.[/rb_sc_service][/vc_column][vc_column width=”1/3″ custom_styles_mobile=”.vc_custom_1573116643927{padding-bottom: 40px !important;}”][rb_sc_service icon_lib=”rb_flaticons” icon_rb_flaticons=”flaticon-startup-a” style=”icon_right” style_tablet=”icon_top” title=”ارتقاء رسانه” button_title=”” customize_size=”1″ icon_size=”80px” title_margins=”-6px 0px 2px 0px” shape_gradient_1=”#ffaf00″ shape_gradient_2=”#ff6849″ icon_color=”#3e4a59″ title_color=”#3e4a59″ divider_color=”#3e4a59″ text_color_hover=”#ff6849″ button_color=”#3e4a59″ button_arrow_color=”#3e4a59″ customize_align_portrait=”1″ module_alignment_portrait=”center” customize_align_mobile=”1″ module_alignment_mobile=”center”]محبوبیت وب سایت و ارزش برند خود را افزایش دهید. با معرفی و افزایش محبوبیت وب سایت خود در فضای دیجیتال ، آگاهی از برند تجاری را افزایش دهید.[/rb_sc_service][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column css=”.vc_custom_1571655786799{padding-top: 200px !important;}” offset=”vc_col-md-5″ custom_styles_mobile=”.vc_custom_1571655786809{padding-top: 50px !important;}” custom_styles_portrait=”.vc_custom_1571655786807{padding-top: 50px !important;}”][rb_sc_text subtitle=”رشد” subtitle_pos=”above” title=”کارشناش بازاریابی آنلاین” button_title=”ادامه مطلب” show_divider=”1″ customize_size=”1″ subtitle_size=”14px” subtitle_lh=”14px” title_size=”40px” title_margin=”62px” button_size=”small” button_margin=”30px” custom_title_color=”#3e4a59″ custom_subtitle_color=”#ffaf00″ custom_font_color_hover=”#ffaf00″ custom_font_list_markers=”#ffaf00″ divider_color=”#ffaf00″ button_type=”simple” customize_align_portrait=”1″ module_alignment_portrait=”center” customize_size_mobile=”1″ title_size_mobile=”30px”]کارشناش بازاریابی آنلاین به لطف طراحی و مدیریت استراتژی های بازاریابی دیجیتال ، برای تمامی مشاغل حتی در چالش برانگیزترین و غیرمنتظره ترین زمان ها می توانند سود زیادی کسب کنند.

ویژگی هایی که یک بازاریاب دیجیتال موفق باید داشته باشد:

 • تفکر تحلیلی و تصمیم گیری
 • روحیه کارآفرینی
 • پیگیری
 • به روز رسانی
 • اعتماد و تمرکز
[/rb_sc_text][/vc_column][vc_column offset=”vc_col-md-7″ custom_styles_portrait=”.vc_custom_1561454984197{margin-top: 40px !important;}”][rb_sc_icons_wheel style=”hexagon” autoplay=”1″ customize_size=”1″ shape_size=”145px” icons_size=”70px” icon_gradient_1=”#47dac2″ icon_gradient_2=”#47dac2″ active_icon_gradient_1=”#ffffff” active_icon_gradient_2=”#ffffff” active_shape_gradient_2=”#ffaf02″ icon_shape_bg=”#ffffff” subtitle_color=”#ffaf00″ title_color=”#3e4a59″ circle_color=”#d6d6db” customize_size_mobile=”1″ shape_size_mobile=”80px” icons_size_mobile=”36px” values=”%5B%7B%22icon_lib%22%3A%22rb_flaticons%22%2C%22icon_rb_flaticons%22%3A%22flaticon-trophy%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D8%B1%D8%B4%D8%AF%22%2C%22title%22%3A%22%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D9%86%D8%B1%D8%AE%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%22%2C%22description%22%3A%22%D8%A7%DA%AF%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AD%D8%A7%D9%84%20%D8%B1%D8%A7%D9%87%20%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D9%88%D8%A8%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C%20%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D9%87%20%D9%86%D8%B1%D8%AE%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%20%D8%A2%D9%86%20%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF%20%D8%8C%20%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8B%20%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%20%D9%85%DB%8C%20%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%AF.%22%7D%2C%7B%22icon_lib%22%3A%22rb_flaticons%22%2C%22icon_rb_flaticons%22%3A%22flaticon-research%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D8%B1%D8%B4%D8%AF%22%2C%22title%22%3A%22%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%22%2C%22description%22%3A%22%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%20%D9%85%DB%8C%20%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%20%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%20%DA%A9%D9%84%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF.%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D9%85%DB%8C%20%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF%20%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84%20%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87%20%D8%8C%20%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87%20%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%20%D9%86%DA%AF%D9%87%20%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86%20%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF.%22%7D%2C%7B%22icon_lib%22%3A%22rb_flaticons%22%2C%22icon_rb_flaticons%22%3A%22flaticon-promotion%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D8%B1%D8%B4%D8%AF%22%2C%22title%22%3A%22%D8%B5%D9%88%D8%AA%20%D9%88%20%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%22%2C%22description%22%3A%22%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C%20%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%DB%8C%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D8%B4%DA%A9%D9%84%20%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%D9%85%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF.%20%D8%A8%D8%A7%20%DA%86%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%86%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%20%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C%20%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%DB%8C%DB%8C%20%D8%8C%20%D9%85%D8%A7%20%D9%87%D9%85%D9%87%20%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C%20%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%DB%8C%20%DA%A9%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D9%85%DB%8C%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85%20%D9%85%DB%8C%20%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85.%22%7D%2C%7B%22icon_lib%22%3A%22rb_flaticons%22%2C%22icon_rb_flaticons%22%3A%22flaticon-presentation%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D8%B1%D8%B4%D8%AF%22%2C%22title%22%3A%22%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D8%B3%D8%A6%D9%88%22%2C%22description%22%3A%22%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88%20%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%D9%85%DB%8C%20%DA%A9%D9%86%D8%AF.%20%D9%88%D8%A8%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%DA%A9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C%20%D9%87%D8%AF%D9%81%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87%20%D8%B4%D9%88%D8%AF.%20%22%7D%2C%7B%22icon_lib%22%3A%22rb_flaticons%22%2C%22icon_rb_flaticons%22%3A%22flaticon-security%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D8%B1%D8%B4%D8%AF%22%2C%22title%22%3A%22%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%20%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%22%2C%22description%22%3A%22%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%20%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%20%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%20%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C%20%DB%8C%D8%A7%20%D8%B1%D8%A7%D9%87%20%D8%AD%D9%84%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%DA%A9%D9%87%20%D9%85%DB%8C%20%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D8%AD%D8%AA%20%D9%88%D8%A8%20%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%20%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF.%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%20%D9%86%D8%B1%D9%85%20%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%8C%20%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D9%81%20%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%D8%B1%D8%A7%20%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%85%20%D9%85%DB%8C%20%DA%A9%D9%86%D8%AF.%20%22%7D%2C%7B%22icon_lib%22%3A%22rb_flaticons%22%2C%22icon_rb_flaticons%22%3A%22flaticon-banner%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D8%B1%D8%B4%D8%AF%22%2C%22title%22%3A%22%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%22%2C%22description%22%3A%22%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%20%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%20%D8%A8%D9%87%20%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87%20%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%20%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%20%D9%85%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF.%20%D9%87%D8%AF%D9%81%20%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%20%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C%20%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87%20%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%20%D8%A8%D9%87%20%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA.%22%7D%5D”][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row” bg_position=”top” particles=”1″ particles_width=”420px” particles_height=”100%” particles_hide=”1500″ particles_start=”top_right” particles_speed=”3″ particles_size=”80″ particles_count=”0.5″ particles_shape=”image” particles_mode=”bounce” css=”.vc_custom_1573116234489{margin-top: -90px !important;padding-top: 100px !important;padding-bottom: 115px !important;background-image: url(https://localhost/wp-content/uploads/2019/10/01_1-1.png?id=3735) !important;}” particles_image=”53″ custom_styles_mobile=”.vc_custom_1573116234494{padding-top: 1px !important;padding-bottom: 50px !important;}”][vc_column animation_load=”fade_bottom” animation_duration=”500″ offset=”vc_col-lg-6 vc_col-md-6″ custom_styles_portrait=”.vc_custom_1562651321407{margin-top: 70px !important;}”][rb_sc_image bg_hover=”3d” speed=”700″ customize_align_portrait=”1″ image=”17″ custom_styles_landscape=”.vc_custom_1573116295249{padding-top: 100px !important;}” custom_styles_mobile=”.vc_custom_1573116295252{padding-top: 0px !important;}”][/vc_column][vc_column bg_position=”bottom” animation_load=”fade_bottom” animation_duration=”500″ css=”.vc_custom_1573116350363{padding-top: 290px !important;padding-left: 80px !important;}” offset=”vc_col-lg-6 vc_col-md-6″ custom_styles_portrait=”.vc_custom_1573116350366{padding-top: 70px !important;}” custom_styles_mobile=”.vc_custom_1573116350368{padding-top: 50px !important;padding-right: 15px !important;padding-left: 15px !important;}”][rb_sc_text subtitle=”ویژگی” subtitle_pos=”above” title=”ویژگی های با ارزش
برای بازاریابی دیجیتال” show_divider=”1″ customize_size=”1″ subtitle_size=”14px” subtitle_lh=”14px” title_size=”40px” title_margin=”62px” custom_title_color=”#3e4a59″ custom_subtitle_color=”#ffaf00″ custom_font_color_hover=”#ffaf00″ custom_font_list_markers=”#ffaf00″ divider_color=”#ffaf00″ customize_align_portrait=”1″ module_alignment_portrait=”center” customize_size_mobile=”1″ title_size_mobile=”30px”]از قدرت داده ها برای بازاریابی دیجیتال استفاده کنید. از مشخصات شخصی مشتریان گرفته تا تجربیات منحصر به فرد ، داده های بازاریابی مشتری محور را شکل می کند. مشتریان خود را بشناسید و از طریق بهترین روش های بازاریابی دیجیتال ، به مشتریان مورد نظر خود دسترسی پیدا کنید.
 • شناخت خود را افزایش دهید
 • هدف گذاری موثر
 • تجربیات را تغییر دهید
 • ریسک را کاهش دهید
[/rb_sc_text][vc_row_inner css=”.vc_custom_1570451966478{padding-top: 26px !important;}”][vc_column_inner width=”1/6″ offset=”vc_col-xs-12″][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”2/5″ css=”.vc_custom_1571656252419{border-right-width: 1px !important;border-right-color: #d8dbde !important;border-right-style: solid !important;}” offset=”vc_col-xs-6″][rb_sc_milestone title=”پروژه های موفق” count=”90″ customize_align=”1″ customize_size=”1″ count_size=”40px” title_size=”17px” main_shape_gradient_1=”#f89516″ main_shape_gradient_2=”#ff6b46″ icon_shape_gradient_1=”#f89516″ icon_shape_gradient_2=”#ff6b46″ icon_gradient_1=”#3e4a59″ icon_gradient_2=”#3e4a59″ number_gradient_1=”#ffaf00″ number_gradient_2=”#ffaf00″ title_color=”#3e4a59″ customize_align_portrait=”1″ alignment_portrait=”center” customize_align_mobile=”1″ alignment_mobile=”center”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”2/5″ css=”.vc_custom_1571656243539{padding-left: 40px !important;}” offset=”vc_col-xs-6″][rb_sc_milestone title=”مشتریان راضی” count=”100″ symbol=”+” sharp_corners=”1″ customize_align=”1″ customize_size=”1″ count_size=”40px” title_size=”17px” main_shape_gradient_1=”#f89516″ main_shape_gradient_2=”#ff6b46″ icon_shape_gradient_1=”#f89516″ icon_shape_gradient_2=”#ff6b46″ icon_gradient_1=”#3e4a59″ icon_gradient_2=”#3e4a59″ number_gradient_1=”#ffaf00″ number_gradient_2=”#ffaf00″ title_color=”#3e4a59″ customize_align_portrait=”1″ alignment_portrait=”center” customize_align_mobile=”1″ alignment_mobile=”center”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row” particles=”1″ particles_width=”50%” particles_height=”100%” particles_size=”70″ particles_count=”2″ particles_shape=”image” particles_mode=”bounce” css=”.vc_custom_1614182612809{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 14px !important;background-image: url(https://seomechanic.ir/wp-content/uploads/2021/02/01_2.png?id=4818) !important;}” custom_styles_landscape=”.vc_custom_1614182612811{padding-bottom: 50px !important;}” custom_styles_portrait=”.vc_custom_1614182612813{padding-top: 0px !important;}” particles_image=”4822″][vc_column width=”1/2″ animation_load=”fade_left” animation_duration=”500″ animation_delay=”90″ custom_styles_portrait=”.vc_custom_1570451123601{padding-top: 130px !important;}”][rb_sc_image bg_hover=”3d” image=”4820″][/vc_column][vc_column width=”1/2″ animation_load=”grow_left” animation_duration=”500″ css=”.vc_custom_1565241664543{padding-top: 80px !important;padding-right: 50px !important;}” custom_styles_mobile=”.vc_custom_1565241664549{padding-right: 15px !important;padding-left: 15px !important;}”][rb_sc_text title=”استراتژی بازاریابی” button_title=”طرح خود را بسازید” show_divider=”1″ customize_size=”1″ title_margin=”62px” button_margin=”41px” custom_title_color=”#ffffff” custom_subtitle_color=”#ffaf00″ custom_font_color=”rgba(255,255,255,0.8)” custom_font_color_hover=”#ffffff” custom_font_list_markers=”#ffaf00″ divider_color=”#ffaf00″ button_type=”custom” btn_font_color=”#ffffff” btn_font_color_hover=”#3e4a59″ btn_bg_color=”#ffaf00″ btn_bg_color_hover=”#ffffff” btn_border_color=”#ffaf00″ btn_border_color_hover=”#ffaf00″ customize_align_mobile=”1″ module_alignment_mobile=”center” customize_size_mobile=”1″ title_size_mobile=”30px”]ما در حال توسعه استراتژی های مختلف می باشیم تا بهترین خدمات را به شما ارائه دهیم و دسترسی شما را افزایش دهیم تا بتوانید حضور خود را در دنیای دیجیتال با موفقیت حفظ کرده و پیشرفت کنید. ما بازاریابی دیجیتال را با این آگاهی انجام می دهیم که تجزیه و تحلیل و استراتژی های ما، شما را به بیشترین سود ممکن برساند.[/rb_sc_text][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row” css=”.vc_custom_1570451450239{padding-top: 70px !important;padding-bottom: 140px !important;background-image: url(https://localhost/wp-content/uploads/2019/10/01_3.png?id=3727) !important;}” custom_styles_mobile=”.vc_custom_1570451450244{padding-top: 0px !important;}”][vc_column animation_load=”fade_bottom” animation_duration=”500″][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″ custom_styles_portrait=”.vc_custom_1561460275485{padding-top: 120px !important;}”][rb_sc_image bg_hover=”3d” customize_align_portrait=”1″ image=”69″][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″ css=”.vc_custom_1561460301441{padding-top: 40px !important;}” custom_styles_portrait=”.vc_custom_1561460301444{padding-bottom: 30px !important;}”][rb_sc_text subtitle=”دپارتمان بازاریابی” title=”ساختارما” button_title=”ارتباط با دپارتمان” show_divider=”1″ customize_size=”1″ title_margin=”62px” button_margin=”41px” custom_title_color=”#3e4a59″ custom_subtitle_color=”#3e4a59″ custom_font_color_hover=”#ffaf00″ custom_font_list_markers=”#9fa5ae” divider_color=”#ffaf00″ button_type=”custom” btn_font_color=”#ffffff” btn_font_color_hover=”#3e4a59″ btn_bg_color=”#ffaf00″ btn_bg_color_hover=”#ffffff” btn_border_color=”#ffaf00″ btn_border_color_hover=”#ffaf00″ customize_align_mobile=”1″ module_alignment_mobile=”center” customize_size_mobile=”1″ title_size_mobile=”30px”]اولین وظیفه بخش بازاریابی توانمند کردن یک تشکیلات برای جذب مشتری است. بدون مشتری، نه درآمدی وجود دارد و نه تجارتی! جذب مشتری شرکت را برای بالا بردن حجم کارهای تجاری خود تقویت خواهد کرد. البته بازاریابی انتهای کار فروش نیست بلکه در این بخش به مشتری آگاهی داده می شود و سعی بر آن است که توجه مشتری به مسئله مورد نظر معطوف شود. معیارهایی که برای اندازه گیری موفقیت در بازار به کار می روند عبارتند از:
 • تحلیل وب
 • تحلیل داده
 • بررسی
[/rb_sc_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner css=”.vc_custom_1570451298591{padding-top: 55px !important;}”][vc_column_inner width=”1/4″ animation_load=”fade_bottom” animation_duration=”500″ css=”.vc_custom_1562653222525{padding-right: 10px !important;padding-left: 10px !important;}” custom_styles_portrait=”.vc_custom_1562653222529{padding-right: 5px !important;padding-left: 5px !important;}” custom_styles_mobile=”.vc_custom_1562653222531{padding-right: 15px !important;padding-left: 15px !important;}”][rb_sc_extended_service style=”hexagon” icon_lib=”rb_flaticons” icon_rb_flaticons=”flaticon-target” title=”دپارتمان
بازاریابی” button_title=”” customize_size=”1″ icon_size=”80px” title_mt=”20px” background_color=”#ffffff” shadow_color=”rgba(16,1,148,0.18)” icon_gradient_1=”#1ed2b4″ icon_gradient_2=”#1ed2b4″ icon_hover_gradient_1=”#ffffff” icon_hover_gradient_2=”#ffffff” bg_shape_gradient_1=”#ffaf00″ bg_shape_gradient_2=”#ff9a16″ icon_shape_gradient_1=”#ffaf00″ icon_shape_gradient_2=”#ff9a16″ main_color=”#3e4a59″ main_color_hover=”#ffffff” accent_color=”#ff6849″ accent_color_hover=”#ff9a16″ customize_size_landscape=”1″ icon_size_landscape=”68px” customize_size_portrait=”1″ title_size_portrait=”17px” title_lh_portrait=”22px” customize_size_mobile=”1″ icon_size_mobile=”80px” custom_styles=”.vc_custom_1574711841970{padding-top: 60px !important;padding-bottom: 60px !important;}” custom_styles_landscape=”.vc_custom_1574711841982{padding-top: 48px !important;padding-bottom: 48px !important;}” custom_styles_portrait=”.vc_custom_1574711841989{padding-top: 38px !important;padding-bottom: 38px !important;}” custom_styles_mobile=”.vc_custom_1574711841995{margin-bottom: 30px !important;}”][/rb_sc_extended_service][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″ animation_load=”fade_bottom” animation_duration=”500″ animation_delay=”90″ css=”.vc_custom_1562653255330{padding-right: 10px !important;padding-left: 10px !important;}” custom_styles_portrait=”.vc_custom_1562653255334{padding-right: 5px !important;padding-left: 5px !important;}” custom_styles_mobile=”.vc_custom_1562653255337{padding-right: 15px !important;padding-left: 15px !important;}”][rb_sc_extended_service style=”hexagon” icon_lib=”rb_flaticons” icon_rb_flaticons=”flaticon-analysis-1″ title=”دفتر تحلیلی” button_title=”” customize_size=”1″ icon_size=”80px” title_mt=”20px” background_color=”#ffffff” shadow_color=”rgba(16,1,148,0.18)” icon_gradient_1=”#1ed2b4″ icon_gradient_2=”#1ed2b4″ icon_hover_gradient_1=”#ffffff” icon_hover_gradient_2=”#ffffff” bg_shape_gradient_1=”#ffaf00″ bg_shape_gradient_2=”#ff9a16″ icon_shape_gradient_1=”#ffaf00″ icon_shape_gradient_2=”#ff9a16″ main_color=”#3e4a59″ main_color_hover=”#ffffff” accent_color=”#ff6849″ accent_color_hover=”#ff9a16″ customize_size_landscape=”1″ icon_size_landscape=”68px” customize_size_portrait=”1″ title_size_portrait=”17px” title_lh_portrait=”22px” customize_size_mobile=”1″ icon_size_mobile=”80px” custom_styles=”.vc_custom_1574711821289{padding-top: 60px !important;padding-bottom: 60px !important;}” custom_styles_landscape=”.vc_custom_1574711821301{padding-top: 48px !important;padding-bottom: 48px !important;}” custom_styles_portrait=”.vc_custom_1574711821307{padding-top: 38px !important;padding-bottom: 38px !important;}” custom_styles_mobile=”.vc_custom_1574711821313{margin-bottom: 30px !important;}”][/rb_sc_extended_service][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″ animation_load=”fade_bottom” animation_duration=”500″ animation_delay=”180″ css=”.vc_custom_1570452115159{padding-right: 10px !important;padding-left: 10px !important;}” custom_styles_portrait=”.vc_custom_1570452115166{padding-right: 5px !important;padding-left: 5px !important;}” custom_styles_mobile=”.vc_custom_1570452115168{padding-right: 15px !important;padding-left: 15px !important;}”][rb_sc_extended_service style=”hexagon” icon_lib=”rb_flaticons” icon_rb_flaticons=”flaticon-customer-review” title=”خدمات
مشتریان” button_title=”” customize_size=”1″ icon_size=”80px” title_mt=”20px” background_color=”#ffffff” shadow_color=”rgba(16,1,148,0.18)” icon_gradient_1=”#1ed2b4″ icon_gradient_2=”#1ed2b4″ icon_hover_gradient_1=”#ffffff” icon_hover_gradient_2=”#ffffff” bg_shape_gradient_1=”#ffaf00″ bg_shape_gradient_2=”#ff9a16″ icon_shape_gradient_1=”#ffaf00″ icon_shape_gradient_2=”#ff9a16″ main_color=”#3e4a59″ main_color_hover=”#ffffff” accent_color=”#ff6849″ accent_color_hover=”#ff9a16″ customize_size_landscape=”1″ icon_size_landscape=”68px” customize_size_portrait=”1″ title_size_portrait=”17px” title_lh_portrait=”22px” customize_size_mobile=”1″ icon_size_mobile=”80px” custom_styles=”.vc_custom_1574711755963{padding-top: 60px !important;padding-bottom: 60px !important;}” custom_styles_landscape=”.vc_custom_1574711755975{padding-top: 48px !important;padding-bottom: 48px !important;}” custom_styles_portrait=”.vc_custom_1574711755981{padding-top: 38px !important;padding-bottom: 38px !important;}” custom_styles_mobile=”.vc_custom_1574711755986{margin-bottom: 30px !important;}”][/rb_sc_extended_service][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″ animation_load=”fade_bottom” animation_duration=”500″ animation_delay=”260″ css=”.vc_custom_1562653319231{padding-right: 10px !important;padding-left: 10px !important;}” custom_styles_portrait=”.vc_custom_1562653319235{padding-right: 5px !important;padding-left: 5px !important;}” custom_styles_mobile=”.vc_custom_1562653319237{padding-right: 15px !important;padding-left: 15px !important;}”][rb_sc_extended_service style=”hexagon” icon_lib=”rb_flaticons” icon_rb_flaticons=”flaticon-digital-marketing” title=”حق چاپ نویس” button_title=”” customize_size=”1″ icon_size=”80px” title_lh=”22px” title_mt=”20px” background_color=”#ffffff” shadow_color=”rgba(16,1,148,0.18)” icon_gradient_1=”#1ed2b4″ icon_gradient_2=”#1ed2b4″ icon_hover_gradient_1=”#ffffff” icon_hover_gradient_2=”#ffffff” bg_shape_gradient_1=”#ffaf00″ bg_shape_gradient_2=”#ff9a16″ icon_shape_gradient_1=”#ffaf00″ icon_shape_gradient_2=”#ff9a16″ main_color=”#3e4a59″ main_color_hover=”#ffffff” accent_color=”#ff6849″ accent_color_hover=”#ff9a16″ customize_size_landscape=”1″ icon_size_landscape=”68px” customize_size_portrait=”1″ customize_size_mobile=”1″ icon_size_mobile=”80px” custom_styles=”.vc_custom_1574711495508{padding-top: 72px !important;padding-bottom: 73px !important;}” custom_styles_landscape=”.vc_custom_1574711495520{padding-top: 58px !important;padding-bottom: 58px !important;}” custom_styles_portrait=”.vc_custom_1574711495526{padding-top: 48px !important;padding-bottom: 48px !important;}” custom_styles_mobile=”.vc_custom_1574711495531{margin-bottom: 30px !important;}”][/rb_sc_extended_service][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1557319146831{padding-bottom: 100px !important;}”][vc_column animation_load=”fade_bottom” animation_duration=”500″][rb_sc_text title=”تیم اجرایی” show_divider=”1″ customize_align=”1″ module_alignment=”center” customize_size=”1″ title_margin=”62px” custom_title_color=”#3e4a59″ custom_subtitle_color=”#ff6849″ custom_font_color_hover=”#ff6849″ custom_font_list_markers=”#ff6849″ divider_color=”#ffaf00″ customize_align_portrait=”1″ module_alignment_portrait=”center”][/rb_sc_text][rb_sc_our_team columns=”4″ total_items_count=”4″ items_pp=”4″ thumb_size=”medium” hide_meta=”1″ team_hide_meta=”,experience,email,phone,biography,info” titles_color=”#3e4a59″ links_color=”#a2a7ad” text_color=”#747b84″ socials_color=”#c2c7d3″ socials_hover_color=”#ff6849″ background_color=”#ffffff” shadow_color=”rgba(16,1,148,0.18)” custom_styles=”.vc_custom_1571230665189{padding-top: 20px !important;}”][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row” bg_position=”top” bg_size=”contain” particles=”1″ particles_width=”25%” particles_height=”100%” particles_hide=”1200″ particles_size=”90″ particles_count=”1″ particles_shape=”image” particles_mode=”bounce” css=”.vc_custom_1572869822681{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 140px !important;background-image: url(https://localhost/wp-content/uploads/2019/10/01_5.png?id=3749) !important;}” particles_image=”802″ custom_styles_mobile=”.vc_custom_1572869822686{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 50px !important;}” custom_styles_landscape=”.vc_custom_1572869822683{padding-bottom: 50px !important;}”][vc_column][rb_sc_text title=”محصولات” show_divider=”1″ customize_align=”1″ module_alignment=”center” customize_size=”1″ title_margin=”62px” custom_title_color=”#3e4a59″ custom_subtitle_color=”#ffaf00″ custom_font_color_hover=”#ffaf00″ custom_font_list_markers=”#ffaf00″ divider_color=”#ffaf00″][/rb_sc_text][vc_row_inner css=”.vc_custom_1570449061462{padding-top: 25px !important;}”][vc_column_inner width=”1/3″][rb_sc_service icon_lib=”rb_flaticons” icon_rb_flaticons=”flaticon-online” icon_shape=”hexagon” title=”تبلیغات متنی” button_title=”ادامه مطلب” customize_align=”1″ module_alignment=”center” customize_size=”1″ title_margins=”24px 0px 30px 0px” shape_gradient_1=”#ff9a16″ shape_gradient_2=”#ff9a16″ icon_color=”#ffffff” title_color=”#3e4a59″ divider_color=”#3e4a59″ text_color_hover=”#ff9a16″ button_color=”#3e4a59″ button_arrow_color=”#ff9a16″]تبلیغات متنی شامل اطلاعات مربوط به تأسیس ، لوگو، تصاویر، شعار برند، محصولات و خدمات برند می شود. یک تبلیغات متنی با قالب نوشتاری مشخص در صنعت تبلیغات وجود ندارد.[/rb_sc_service][rb_sc_service icon_lib=”rb_flaticons” icon_rb_flaticons=”flaticon-analysis-1″ icon_shape=”hexagon” title=”تحلیل داده” button_title=”ادامه مطلب” customize_align=”1″ module_alignment=”center” customize_size=”1″ title_margins=”24px 0px 30px 0px” shape_gradient_1=”#ff9a16″ shape_gradient_2=”#ff9a16″ icon_color=”#ffffff” title_color=”#3e4a59″ divider_color=”#3e4a59″ text_color_hover=”#ff9a16″ button_color=”#3e4a59″ button_arrow_color=”#ff9a16″ custom_styles=”.vc_custom_1631685963239{padding-top: 50px !important;}”]امروزه حجم داده های تولید شده در اینترنت روز به روز در حال افزایش می باشد. بیش از 90 درصد داده های تولید شده در طول تاریخ در دو سال گذشته ایجاد شده است.[/rb_sc_service][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″ custom_styles_mobile=”.vc_custom_1571906426946{margin-top: 50px !important;}”][rb_sc_service icon_lib=”rb_flaticons” icon_rb_flaticons=”flaticon-target-1″ icon_shape=”hexagon” title=”تبلیغات هدفمند” button_title=”ادامه مطلب” customize_align=”1″ module_alignment=”center” customize_size=”1″ title_margins=”24px 0px 30px 0px” shape_gradient_1=”#ff9a16″ shape_gradient_2=”#ff9a16″ icon_color=”#ffffff” title_color=”#3e4a59″ divider_color=”#3e4a59″ text_color_hover=”#ff9a16″ button_color=”#3e4a59″ button_arrow_color=”#ff9a16″]تبلیغات هدفمند این امکان را به شما می دهد که مستقیماً با مشتری ارتباط برقرار کنید. مشتریان بالقوه می توانند تبلیغات شرکت را ببینند و محبوبیت برند را افزایش دهند.[/rb_sc_service][rb_sc_service icon_lib=”rb_flaticons” icon_rb_flaticons=”flaticon-unlink” icon_shape=”hexagon” title=”لینک بیلدینگ” button_title=”ادامه مطلب” customize_align=”1″ module_alignment=”center” customize_size=”1″ title_margins=”24px 0px 30px 0px” shape_gradient_1=”#ff9a16″ shape_gradient_2=”#ff9a16″ icon_color=”#ffffff” title_color=”#3e4a59″ divider_color=”#3e4a59″ text_color_hover=”#ff9a16″ button_color=”#3e4a59″ button_arrow_color=”#ff9a16″ custom_styles=”.vc_custom_1631685855317{padding-top: 50px !important;}”]لینک بیلدینگ فعالیتی برای افزایش تعداد و کیفیت پیوندهای ورودی به یک وب سایت می‌باشد. لینک سازی برای بهینه سازی وب سایت شما در موتورهای جستجو (SEO) انجام می‌شود.[/rb_sc_service][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″ custom_styles_mobile=”.vc_custom_1571906431729{margin-top: 50px !important;}”][rb_sc_service icon_lib=”rb_flaticons” icon_rb_flaticons=”flaticon-laptop” icon_shape=”hexagon” title=”تحلیل وب” button_title=”ادامه مطلب” customize_align=”1″ module_alignment=”center” customize_size=”1″ title_margins=”24px 0px 30px 0px” shape_gradient_1=”#ff9a16″ shape_gradient_2=”#ff9a16″ icon_color=”#ffffff” title_color=”#3e4a59″ divider_color=”#3e4a59″ text_color_hover=”#ff9a16″ button_color=”#3e4a59″ button_arrow_color=”#ff9a16″]تجزیه و تحلیل وب سایت یک موضوع بسیار حیاتی برای سلامت سایت شما می باشد. مراحل گزارش دهی و تجزیه و تحلیل را می توان قبل یا بعد از طراحی وب سایت انجام داد.[/rb_sc_service][rb_sc_service icon_lib=”rb_flaticons” icon_rb_flaticons=”flaticon-promotion” icon_shape=”hexagon” title=”ارتقاء رسانه” button_title=”ادامه مطلب” customize_align=”1″ module_alignment=”center” customize_size=”1″ title_margins=”24px 0px 30px 0px” shape_gradient_1=”#ff9a16″ shape_gradient_2=”#ff9a16″ icon_color=”#ffffff” title_color=”#3e4a59″ divider_color=”#3e4a59″ text_color_hover=”#ff9a16″ button_color=”#3e4a59″ button_arrow_color=”#ff9a16″ custom_styles=”.vc_custom_1631685612502{padding-top: 50px !important;}”]محبوبیت وب سایت و ارزش برند خود را افزایش دهید. با معرفی و افزایش محبوبیت وب سایت خود در فضای دیجیتال ، آگاهی از برند تجاری را افزایش دهید.[/rb_sc_service][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner content_placement=”top” disable_element=”yes” css=”.vc_custom_1614194569296{padding-top: 130px !important;}”][vc_column_inner width=”1/2″ animation_load=”fade_bottom” animation_duration=”500″ offset=”vc_col-lg-3 vc_col-md-3″ css=”.vc_custom_1572870157119{margin-bottom: 40px !important;}”][rb_sc_pricing_plan button_title=”عضویت” background_color=”#ffffff” text_color=”#242c34″ divider_color=”#ffaf00″ btn_font_color=”#242c34″ btn_font_color_hover=”#ffffff” btn_bg_color=”rgba(255,255,255,0.01)” btn_bg_color_hover=”#ffaf00″ btn_border_color=”#ffaf00″ btn_border_color_hover=”#ffaf00″ button_color=”#242c34″ button_hover_color=”#ffffff” button_gradient_1=”#ffaf00″ button_gradient_2=”#ff6849″ button_hover_gradient_1=”#0dc4a8″ button_hover_gradient_2=”#4f66db” title=”ضروری” currency=”تومان” price=”29″ price_desc=”/ماهانه”]5+ کاربر

50 اعضای تیم

ایمیل های نامحدود

مدیرت مجوزها

پشتیبانی توسعه دهنده

تست دوطرفه[/rb_sc_pricing_plan][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″ animation_load=”fade_bottom” animation_duration=”500″ animation_delay=”90″ offset=”vc_col-lg-3 vc_col-md-3″ custom_styles_mobile=”.vc_custom_1572870162931{margin-top: 15px !important;}”][rb_sc_pricing_plan button_title=”عضویت” highlighted=”1″ background_color=”#ffffff” text_color=”#ffffff” divider_color=”#ffaf00″ label_bg=”” btn_font_color=”#644bd1″ btn_font_color_hover=”#ffffff” btn_bg_color=”#ffffff” btn_bg_color_hover=”#ffaf00″ btn_border_color=”#ffaf00″ btn_border_color_hover=”#ffaf00″ button_color=”#644bd1″ button_hover_color=”#ffffff” button_gradient_1=”#ffffff” button_gradient_2=”#ffffff” button_hover_gradient_1=”#ffaf00″ button_hover_gradient_2=”#ffaf00″ title=”پایه” currency=”تومان” price=”49″ price_desc=”/ماهانه” image=”100″]20+ کاربر

200 اعضای تیم

ایمیل های نامحدود

مدیرت مجوزها

پشتیبانی توسعه دهنده

تست دوطرفه[/rb_sc_pricing_plan][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″ animation_load=”fade_bottom” animation_duration=”500″ animation_delay=”180″ offset=”vc_col-lg-3 vc_col-md-3″ css=”.vc_custom_1573116456610{margin-bottom: 20px !important;}” custom_styles_mobile=”.vc_custom_1573116456615{margin-top: 50px !important;margin-bottom: 15px !important;}”][rb_sc_pricing_plan button_title=”عضویت” background_color=”#ffffff” text_color=”#3e4a59″ divider_color=”#ffaf00″ btn_font_color=”#242c34″ btn_font_color_hover=”#ffffff” btn_bg_color=”rgba(255,255,255,0.01)” btn_bg_color_hover=”#ffaf00″ btn_border_color=”#ffaf00″ btn_border_color_hover=”#ffaf00″ button_color=”#242c34″ button_hover_color=”#ffffff” button_gradient_1=”#ffaf00″ button_gradient_2=”#ff6849″ button_hover_gradient_1=”#0dc4a8″ button_hover_gradient_2=”#4f66db” title=”اولترا” currency=”تومان” price=”69″ price_desc=”/ماهانه”]50+ کاربر

500 اعضای تیم

ایمیل های نامحدود

مدیرت مجوزها

پشتیبانی توسعه دهنده

تست دوطرفه[/rb_sc_pricing_plan][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″ animation_load=”fade_bottom” animation_duration=”500″ animation_delay=”260″ offset=”vc_col-lg-3 vc_col-md-3″ custom_styles_portrait=”.vc_custom_1573116515821{margin-top: 15px !important;}” custom_styles_mobile=”.vc_custom_1573116515823{margin-top: 40px !important;}”][rb_sc_pricing_plan button_title=”عضویت” background_color=”#ffffff” text_color=”#3e4a59″ divider_color=”#ffaf00″ btn_font_color=”#242c34″ btn_font_color_hover=”#ffffff” btn_bg_color=”rgba(255,255,255,0.01)” btn_bg_color_hover=”#ffaf00″ btn_border_color=”#ffaf00″ btn_border_color_hover=”#ffaf00″ button_color=”#242c34″ button_hover_color=”#ffffff” button_gradient_1=”#ffaf00″ button_gradient_2=”#ff6849″ button_hover_gradient_1=”#0dc4a8″ button_hover_gradient_2=”#4f66db” title=”پریمیوم” currency=”تومان” price=”99″ price_desc=”/ماهانه”]100+ کاربر

900 اعضای تیم

ایمیل های نامحدود

مدیرت مجوزها

پشتیبانی توسعه دهنده

تست دوطرفه[/rb_sc_pricing_plan][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row” particles=”1″ particles_width=”25%” particles_height=”100%” particles_hide=”1200″ particles_start=”top_right” particles_size=”90″ particles_count=”1″ particles_shape=”image” particles_mode=”bounce” css=”.vc_custom_1572869834308{padding-top: 100px !important;padding-bottom: 100px !important;background-color: #fcfdfe !important;}” particles_image=”802″ custom_styles_mobile=”.vc_custom_1572869834312{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 80px !important;}”][vc_column animation_load=”fade_bottom” animation_duration=”500″][vc_row_inner][vc_column_inner][rb_sc_text title=”آخرین بروز رسانی” show_divider=”1″ customize_align=”1″ module_alignment=”center” customize_size=”1″ title_margin=”62px” custom_title_color=”#3e4a59″ custom_subtitle_color=”#ff6849″ custom_font_color_hover=”#ff6849″ custom_font_list_markers=”#ffaf00″ divider_color=”#ffaf00″][/rb_sc_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner css=”.vc_custom_1571656799750{padding-top: 10px !important;}” custom_styles_mobile=”.vc_custom_1571656799766{margin-bottom: 30px !important;}”][vc_column_inner][rb_sc_blog post_tax=”category” post_category_terms=”,analytics-and-tracking,seo” layout=”3″ thumb_size=”large” enable_carousel=”1″ post_hide_meta_override=”1″ post_hide_meta=”author” total_items_count=”4″ items_pp=”4″ chars_count=”80″ hover_animate=”1″ background_color=”#ffffff” title_color=”#3e4a59″ accent_color=”#ffaf00″ meta_color=”#3e4a59″ date_color=”#3e4a59″ date_background=”#ffffff” active_dot=”#ffaf00″ arrows_color=”#3e4a59″ btn_font_color=”#3e4a59″ btn_border_color=”#e2e2e2″ btn_arrow_color=”#ffaf00″ btn_background=”#ffffff” date_gradient_1=”#ffffff” date_gradient_2=”#ffffff” category_bg=”#eef1fd” category_color=”#3e4a59″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]